Tenzij anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens noch wettelijk verplicht noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als er geen andere vermelding wordt gemaakt bij de volgende verwerkingsactiviteiten. “Persoonsgegevens” zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Server-logbestanden

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Bij elke toegang tot onze website worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhoster / IT-dienstverlener verzonden en opgeslagen in logbestanden (zogenaamde server-logbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de overgedragen gegevenshoeveelheid en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG uit ons overwegende gerechtvaardigde belang bij het waarborgen van een storingsvrije werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod.

Uw gegevens worden mogelijk doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Unie, waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Indien er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat, zoals bijvoorbeeld voor overdrachten naar de VS, worden de gegevensoverdrachten onder meer gebaseerd op standaardcontractuele clausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/standard-contractual-clauses-scc_de

 

Contact

Verantwoordelijke
Neem contact met ons op indien gewenst. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking vindt u in ons colofon.

Initiatief contact van de klant per e-mail

Wanneer u ons per e-mail proactief benadert voor zakelijk contact, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de mate dat u deze verstrekt. De gegevensverwerking is bedoeld voor de verwerking en beantwoording van uw contactverzoek.

Indien het contact bedoeld is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies bij interesse in aankoop, offerte), of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Artikel 6, lid 1, onder b AVG.

Indien het contact om andere redenen plaatsvindt, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van Artikel 6, lid 1, onder f AVG, vanwege ons overwegende gerechtvaardigde belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval heeft u het recht om op gronden die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Artikel 6, lid 1, onder f AVG.

Uw e-mailadres gebruiken wij alleen voor de verwerking van uw verzoek. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier.
Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen we uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de mate die door u beschikbaar wordt gesteld. De gegevensverwerking is bedoeld voor het doel van contact opnemen. Als het contact bedoeld is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. advies bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Artikel 6, lid 1, onder b van de AVG. Als het contact om andere redenen plaatsvindt, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG, uit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerkingen van uw persoonsgegevens op basis van Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. We gebruiken uw e-mailadres alleen voor de afhandeling van uw verzoek. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, tenzij u hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Bestellingen

Bij het plaatsen van bestellingen verzamelen, verwerken en delen we persoonlijke gegevens
Bij het plaatsen van uw bestelling verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is voor de uitvoering en afhandeling van uw bestelling en voor het afhandelen van uw vragen. Het verstrekken van de gegevens is vereist voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet verstrekken van deze gegevens heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b van de AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping-aanbieders, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderafhandeling en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht is beperkt tot een minimum. Uw gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derde landen buiten de Europese Unie waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie is genomen. Als er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie is, zoals bijvoorbeeld voor overdrachten naar de Verenigde Staten, steunen we de gegevensoverdrachten onder meer op standaardcontractuele clausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, die te vinden zijn op:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard- contractual-clauses-scc_de

Reclame

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven
We gebruiken uw e-mailadres onafhankelijk van de contractafhandeling uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, mits u hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. De verwerking gebeurt op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan uit de distributielijst verwijderd.

 

Verzendingsdienstverlener Voorraadbeheer

Doorsturen van het e-mailadres naar verzendbedrijven voor informatie over de verzendstatus
We geven uw e-mailadres door aan het transportbedrijf als onderdeel van de contractafhandeling, mits u hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd tijdens het bestelproces. De doorgifte is bedoeld om u per e-mail op de hoogte te houden van de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Gebruik van een extern voorraadbeheersysteem
We gebruiken voor orderverwerking een voorraadbeheersysteem als onderdeel van gegevensverwerking. Uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld tijdens de bestelling worden naar WooCommerce gestuurd.

 

Betalingsdienstaanbieder

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties vallen onder het privacybeleid van PayPal. U kunt dit vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.”

 

Cookies

Onze Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u vooraf worden geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel beslissen over de acceptatie ervan, evenals de opslag van cookies en de verzending van de inhoud ervan voorkomen. Al eerder opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Via de volgende links kunt u informatie vinden over hoe u cookies kunt beheren (inclusief uitschakelen) in de belangrijkste browsers:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-toestaan-en-weigeren
Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technisch noodzakelijke cookies

Wanneer er hieronder in het privacybeleid geen andere verklaringen worden gegeven, gebruiken we alleen deze technisch noodzakelijke cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs na een paginawisseling, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Het is daarom noodzakelijk dat de browser u ook na een paginawisseling kan herkennen.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 lid 3 S. 1 TMG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f AVG vanwege ons overwegende legitieme belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod. U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerkingen van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Gebruik van Cookiebot
Op onze website gebruiken we het Consent-Management-Tool Cookiebot van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken; “Cookiebot”). Deze tool stelt u in staat om toestemming te geven voor gegevensverwerkingen via de website, met name het plaatsen van cookies, en gebruik te maken van uw recht op intrekking van reeds gegeven toestemmingen. De gegevensverwerking heeft tot doel vereiste toestemmingen voor gegevensverwerkingen te verkrijgen en te documenteren, en zo te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Hierbij kunnen onder andere de volgende informatie worden verzameld en aan Cookiebot worden verstrekt: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van de toestemming, URL van waaruit de toestemming is verzonden, anonieme, willekeurige, versleutelde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet aan andere derden doorgegeven. De gegevensverwerking vindt plaats om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, onder c DSGVO. Meer informatie over gegevensbescherming bij Cookiebot vindt u op: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Analyse van her advertentietracking

Gebruik van Hotjar
We maken gebruik van de analysetool van Hotjar Ltd. (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; “Hotjar”). De gegevensverwerking heeft tot doel onze website aan te passen, te optimaliseren en te analyseren om aan de behoeften te voldoen. Met de tool worden bewegingen van bezoekers op de website steekproefsgewijs opgenomen. Hierbij wordt een logboek van muisbewegingen, scrollgedrag, verblijfsduur en klikken op de website gegenereerd (zogenaamde heatmap). Hiervoor gebruikt Hotjar onder andere cookies. Hierbij kunnen onder andere de volgende informatie worden verzameld: IP-adres (geanonimiseerd), informatie over het gebruikte apparaat (schermgrootte, apparaten, unieke apparaatidentificatie), informatie over de gebruikte browser, locatiegegevens (alleen land), voorkeurstaal voor de weergave van de website, besturingssysteem. Uitgebreide informatie over de gebruikte cookies, hun functie en de bewaartermijn vindt u hier: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies Op basis van deze gegevens worden gebruikersprofielen onder een pseudoniem gemaakt. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren en worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Hotjar is contractueel verboden om de verzamelde gegevens aan andere derden te verkopen. Uw gegevens worden mogelijk naar de VS overgedragen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van passende beschermingsmaatregelen. Meer informatie over de genomen maatregelen wordt door Hotjar op verzoek verstrekt. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 Abs. 3 S. 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f van de AVG, uit ons overwegende legitieme belang bij het aanpassen en richten van de website op de behoeften van de gebruiker. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Om de gegevensverzameling en -opslag door Hotjar te voorkomen, kunt u hier: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out een opt-out-cookie instellen. Opt-out-cookies voorkomen de toekomstige verzameling van uw gegevens bij het bezoek aan deze website. U moet het opt-out-cookie op alle gebruikte systemen en apparaten instellen om een cross-device effect te hebben. Als u het opt-out-cookie verwijdert, worden er weer gegevens naar Hotjar verzonden. Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Hotjar vindt u hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy#enduserenglish

Gebruik van Google Analytics
We gebruiken op onze website de webanalyse-service Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke privacywetten. De gegevensverwerking heeft tot doel deze website en haar bezoekers te analyseren, evenals voor marketing- en advertentiedoeleinden. Hiervoor zal Google namens de exploitant van deze website de verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Hierbij kunnen onder andere de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van het websitebezoek, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina’s, verwijzings-URL (website waarvandaan u onze website hebt bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat uw browser verzendt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, browser-webopslag en pixeltags, die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door deze technologieën wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaardcontractuele clausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, die te raadplegen zijn op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruik van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 Abs. 3 S. 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f van de AVG, uit ons overwegende legitieme belang bij het aanpassen en richten van de website op de behoeften van de gebruiker. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Om gegevensverzameling en -opslag door Google Analytics op meerdere apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out-cookies voorkomen dat in de toekomst gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet de opt-out op alle gebruikte systemen en apparaten uitvoeren om een volledig effect te hebben. Als u het opt-out-cookie verwijdert, worden er weer verzoeken naar Google verzonden. Als u hier klikt, wordt het Opt-Out-cookie ingesteld: Google Analytics uitschakelen. Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy, zie https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://www.google.nl/intl/nl/policies/ en https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl.

Gebruik van Facebook Pixel
We gebruiken op onze website de Remarketing-functie “Custom Audiences” van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; “Facebook”). Facebook Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens bij het integreren van de dienst en voor de overdracht van deze gegevens aan Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Facebook Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden worden vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Wij zijn met name verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieplichten zoals bepaald in de artikelen 13 en 14 van de AVG, voor het naleven van de beveiligingsvereisten van artikel 32 van de AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst, evenals voor het naleven van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 33 en 34 van de AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens betrekking heeft op onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over de gezamenlijke verwerking. Facebook Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen zoals bepaald in de artikelen 15-20 van de AVG, voor het naleven van de beveiligingsvereisten van artikel 32 van de AVG met betrekking tot de veiligheid van de dienst, en voor het naleven van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 33 en 34 van de AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens betrekking heeft op de verplichtingen van Facebook Ireland uit hoofde van de overeenkomst over de gezamenlijke verwerking. De toepassing heeft tot doel om websitebezoekers gericht te benaderen met op interesses gebaseerde advertenties in het sociale netwerk Facebook. Hiervoor is de Remarketing-tag van Facebook geïmplementeerd op de website. Met behulp van deze tag wordt bij het bezoeken van de website een directe verbinding met de servers van Facebook tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Facebook koppelt deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, worden u dan gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties getoond. Uw gegevens worden mogelijk overgedragen naar de VS. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaardcontractuele clausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, die te raadplegen zijn op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 Abs. 3 S. 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f van de AVG, uit ons overwegende legitieme belang om websitebezoekers gericht aan te spreken met op interesses gebaseerde advertenties. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt de Remarketing-functie “Custom Audiences” hier deactiveren. Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Facebook, over uw rechten op dit gebied en over de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de privacyverklaringen van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van Google Ads Conversion-Tracking

We gebruiken op onze website het online advertentieprogramma “Google Ads” en in dat kader Conversion Tracking (bezoekactieanalyse). Het Google Conversion Tracking is een analyse-service van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is dus het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

Wanneer u op een door Google weergegeven advertentie klikt, wordt er een cookie voor het conversietracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheidsduur, bevatten geen persoonlijke gegevens en dienen daarom niet voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina bent doorverwezen. Elke Google Ads-klant ontvangt een ander cookie. Hierdoor is het niet mogelijk om cookies via de websites van Ads-klanten te volgen.

De informatie die wordt verzameld met behulp van het conversie-cookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Hierdoor weten we het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en naar een pagina met een conversietracking-tag is doorverwezen. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

Uw gegevens worden mogelijk overgedragen naar de VS. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaardcontractuele clausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, die te raadplegen zijn op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 Abs. 3 S. 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f van de AVG, uit ons overwegende legitieme belang om websitebezoekers gericht aan te spreken met op interesses gebaseerde advertenties. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

U kunt in de advertentie-instellingen van Google gepersonaliseerde advertenties voor u uitschakelen. Instructies hiervoor vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar verstrekte verdere informatie over opt-out te volgen. U wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingsstatistieken.

Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.nl/policies/privacy/.

Plug-ins en Overige

Gebruik van Google Tag Managers

We gebruiken op onze website de Google Tag Manager van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is dus het aan Google verbonden bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke privacywetten.

Met deze toepassing worden JavaScript-tags en HTML-tags beheerd die voornamelijk worden gebruikt voor de implementatie van tracking- en analyse-tools. De gegevensverwerking heeft tot doel onze website aan te passen en te optimaliseren.

De Google Tag Manager slaat zelf geen cookies op en verwerkt ook geen persoonsgegevens. Het maakt echter wel de activering van andere tags mogelijk die persoonsgegevens kunnen verzamelen en verwerken.

Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u hier kijken.

Gebruik van Google Maps

We gebruiken op onze website de functie voor het insluiten van Google Maps-kaarten van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is dus het aan Google verbonden bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke privacywetten.

De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Hierbij worden door Google ook gegevens van de bezoekers van de websites verzameld, verwerkt en gebruikt waarop Google Maps-kaarten zijn ingesloten.

Uw gegevens kunnen hierbij ook naar de VS worden overgedragen. Voor de VS is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaardcontractbepalingen als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, raadpleegbaar op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 lid 3 S. 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter f AVG uit ons gerechtvaardigd belang bij het aanpassen en gericht ontwerpen van de website. U heeft het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Google kunt u terecht in de privacyverklaring van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar heeft u ook in het privacycentrum de mogelijkheid om uw instellingen te wijzigen, zodat u uw gegevens die door Google worden verwerkt, kunt beheren en beschermen.

Gebruik van YouTube

We gebruiken op onze website de functie voor het insluiten van YouTube-video’s van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “YouTube”). YouTube is een bedrijf dat verbonden is met Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). De functie toont video’s die zijn geüpload naar YouTube in een iFrame op de website. Hierbij is de optie “Verbeterde privacymodus” ingeschakeld. Hierdoor worden er door YouTube geen gegevens over de bezoekers van de website opgeslagen. Pas wanneer u een video bekijkt, worden er gegevens naar YouTube verzonden en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen eventueel naar de VS worden overgedragen. Voor de VS is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaardcontractbepalingen als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, raadpleegbaar op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 lid 3 S. 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter f AVG uit ons gerechtvaardigd belang bij het aanpassen en gericht ontwerpen van de website. U heeft het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door YouTube en Google, en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u terecht in het privacybeleid van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy.

Gebruik van Vimeo
We gebruiken op onze website plug-ins van Vimeo Inc. (555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; “Vimeo”) om video’s van het portaal “Vimeo” in te sluiten. Wanneer u pagina’s van onze website met zo’n plug-in bezoekt, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van Vimeo en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door een melding naar uw browser te sturen. Hierdoor wordt zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina’s u heeft bezocht, naar de servers van Vimeo verzonden. Als u bent ingelogd bij Vimeo, koppelt Vimeo deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plug-infuncties (bijv. door het starten van een video door op de desbetreffende knop te klikken), worden deze informatie ook aan uw Vimeo-account gekoppeld. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De gegevensoverdracht is onder meer gebaseerd op standaardcontractuele clausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, die beschikbaar zijn op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/ standard-contractual-clauses-scc_de. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 Abs. 3 S. 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f AVG uit ons legitieme belang bij het ontwerpen en richten van onze website en het legitieme belang van Vimeo bij marktanalyse en het verbeteren van zijn diensten op maat en gericht. U heeft het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens. Als u niet wilt dat Vimeo de verzamelde informatie direct aan uw Vimeo-account koppelt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website afmelden bij Vimeo. Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, evenals over het verdere gebruik en de verwerking van de gegevens door Vimeo, en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, zie het privacybeleid van Vimeo: https://vimeo.com/privacy

 

Rechten van de betrokken persoon en Speicherdauer

Speicherdauer
Na volledige afhandeling van het contract worden de gegevens eerst voor de duur van de garantieperiode bewaard, daarna rekening houdend met wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen en vervolgens na het verstrijken van de termijn verwijderd, tenzij u heeft ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokken persoon
U heeft, indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, de volgende rechten op grond van de AVG, artikel 15 tot 20: recht op informatie, recht op correctie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bovendien heeft u op grond van artikel 21, lid 1 van de AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkingen die zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, alsmede tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat deze onrechtmatig is, op grond van artikel 77 van de AVG.

Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerkingen van persoonsgegevens zijn gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerkingen voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Na bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Laatste update: 27.10.2020